logo
- Giúp bền thành mạch.
- Hỗ trợ giảm các triệu chứng của bệnh trĩ:
   Chảy máu, sa búi trĩ, sa trực tràng.
- Hỗ trợ giảm táo bón.
Chỉ thực, kim ngân hoa, xuyên quy, sải hồ, đảng sâm, hoàng kỳ, bạch thược, bạch truật, thăng ma, mộc hương, hoàng bá, hòe hoa, kim ngân cuộng, trần bì, chỉ xác, đại táo, cam thảo. Phụ liệu: calci carbonate, tinh bột sắn, magie stearate, bột tale vừa đủ một viên.